Tips för dig som vill få fart på din städfirma

Städfirmor finns det relativt många av idag i landet. Samtidigt har efterfrågan ökat explosionsartat, sett ur ett lite längre tidsperspektiv. Inte minst märktes en tydlig uppgång av städtjänster efter att rutavdraget infördes.

Med de många firmor som finns idag gäller det att vara på tårna för att inte slås ut av konkurrensen. Att starta en städfirma behöver inte vara särskilt svårt – men att få uppdrag till en nivå man är nöjd med är desto svårare. Här följer ett antal tips som kan hjälpa på vägen.

Sluta aldrig lära dig
Städindustrin är kanske inte känd som den mest spännande eller komplexa, men även den mest erfarna kan skriva under på att det alltid finns något nytt att lära sig. Om det inte handlar om städtekniker och redskap, kan det handla om medel eller ergonomi. Allt eftersom tekniken gör framsteg, kommer sannolikt städmaskinerna att påverkas av det. När framsteg görs inom ergonomi eller hälsa kan det påverka medel och städtekniker.
Var försiktig
Som ägare av en städfirma är det lätt att känna att tiden är en bristvara på flyttstädning och hemstädning göteborg. Trots det behöver man ta sig tiden att vara försiktig i varje moment i arbetet man gör. I många fall är kunder visserligen förstående till om en olycka sker eller ett misstag görs – men det är bättre att inte behöva förlita sig på det. Tiden det tar att vara försiktig bör vara värt det med tanke på att du kan behöva ersätta kunden för något, och att kundrelationen naggas i kanten.
Ta inte för låga priser
I början är det inte ovanligt att man marknadsför sig med väldigt låga priser – helt enkelt för att slå sig in på marknaden. Det här kan visserligen tjäna just det syftet, men priserna kommer du säkerligen vilja höja så småningom.

Något annat att beakta är att uppseendeväckande låga priser kan väcka varningsflaggor hos en del kunder hos flyttstädningsfirmaigöteborg.se. Vissa kan misstänka att det pågår svartarbete, eller att anställningsvillkoren helt enkelt inte är schyssta. Många städfirmor jobbar redan med ganska små marginaler, så att försöka lägga sig lägre än dem är inte optimalt. En bättre strategi är att sälja in sig genom väl utfört arbete och gott bemötande.

Ta hand om dina anställda
Att dina anställda trivs på jobbet är kritiskt för städfirmans framgång. Det är trots allt kvaliteten på deras arbete som till exempel kommer att avgöra huruvida kunder förlänger kontrakt eller rekommenderar din städfirma vidare. Se till att samtliga anställda får god träning och att de känner sig väl behandlade av företaget. En annan idé är att ge bonusar till dem som presterar bäst.
Bättra på din datorvana
Om du inte har särskilt god datorvana kan det vara läge att bättre på den. Att fixa offerter, fakturor och annat administrativt arbete som krävs är helt enkelt för tidskrävande att göra för hand. Se till att arbeta i rätt datorprogram och att du vet hur man använder dem. När du väl kan det finns potential för arbetet att flyta på riktigt bra.