Tips för dig som vill få fart på din städfirma

Städfirmor finns det relativt många av idag i landet. Samtidigt har efterfrågan ökat explosionsartat, sett ur ett lite längre tidsperspektiv. Inte minst märktes en tydlig uppgång av städtjänster efter att rutavdraget infördes. Med de många firmor som finns idag gäller det att vara på tårna för att inte slås ut av konkurrensen. Att starta en […]