Tips för dig som vill få fart på din städfirma

Städfirmor finns det relativt många av idag i landet. Samtidigt har efterfrågan ökat explosionsartat, sett ur ett lite längre tidsperspektiv. Inte minst märktes en tydlig uppgång av städtjänster efter att rutavdraget infördes. Med de många firmor som finns idag gäller det att vara på tårna för att inte slås ut av konkurrensen. Att starta en […]

Offerttjänst – Bra eller dåligt?

Det finns offerttjänster för en mängd olika branscher i Sverige. Kortfattat innebär det att konsumenten skickar in en förfrågan via denna tjänst varpå man får svar från 5-10 företag inom denna bransch. Ett smidigt sätt att snabbt få flera offerter som kan jämföras – eller inte? Om du ska flytta och vill jämföra pris på […]

Kan du några bra företag inom flytt?

Flytta din arbetsplats eller få information är ännu mer invecklad och även tuff än att flytta ditt hem. Detta är eftersom mål avgörande information är i riskzonen under varje punkt av flytten, vilket öppnar dörren för dataintrång i din verksamhet. Om en åtgärd arbetsplatsen inte hanteras på rätt sätt, kan företaget möjligen möta frustrerande påföljder. […]